McHale & Co. Solicitors Blog
Narrow By Tag: Probate

Losing a loved one can be very painful and traumatic. Dealing with their financial affairs may also prove to be a challenging process. If you are appointed as an executor of a Will, you have a lot of responsibilities.

Po śmierci bliskiej osoby należy formalnie rozpocząć zarządzanie spadkiem. W Anglii nie istnieje postępowanie spadkowe jak w Polsce, a cała procedura w tym zakresie jest dość sformalizowana.

Executor to wykonawca testamentu czyli osoba, która będzie odpowiedzialna po śmierci osoby sporządzającej testament, za uporządkowanie jej spraw majątkowych i spełnienie ostatniej woli zmarłego.

Przed sporządzeniem testamentu powinniśmy zastanowić sie nad kilkoma istotnymi kwestiami, m.in.

Tags: Wills, Probate

Apart from the news about stamp duty did you notice that the Chancellor sneaked in some good news with regard to ISAs.

Niezależnie od tego jak duży jest nasz majątek, należy poważanie zastanowić się nad sporządzeniem testamentu. Jeśli tego nie dokonamy, to prawo zdecyduje jak majątek po naszej śmierci zostanie rozdysponowany.

I always think that dealing with Probate matters is a bit like a foxtrot, sometimes things proceed quickly and at other times they are slow, slow, slow.

Care home fees and the family home two topics of intense interest to anyone thinking of their future or that of their ageing parents.

« Previous12Next »