McHale & Co. Solicitors Blog

Odzyskiwanie wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w Anglii i Walii

W ostatnim czasie pojawia się w naszej kancelarii coraz więcej spraw i zapytań odnośnie odzyskiwania wierzytelności na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Zazwyczaj ETE został wydany przez Sąd w Polsce przeciwko dłużnikowi, który teraz zamieszkuje w innym kraju Unii Europejskiej, w tym przypadku w Anglii lub Walii.

Tytuł ten jest wydawany na wniosek wierzyciela w stosunku do roszczenia bezspornego, którym może byc orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem lub dokument urzędowy. Nadanie takiemu orzeczeniu lub ugodzie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego oznacza, że orzeczenie lub ugoda podlega wykonaniu, w tym przypadku, w Anglii, bez potrzeby stwierdzenia wykonalności i bez możliwości sprzeciwu. W celu rozpoczęcia postępowania egzekucyjnego w Anglii na podstawie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego, niezbędne jest przedstawienie następujących dokumentów:

Orzeczenie wydane przez Sąd w Polsce; Tłumaczenie przysięgłe tego orzeczenia; Zaświadczenie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego; Tłumaczenie przysięgłe tego zaświadczenia.

Po uiszczeniu oplaty sądowej (zależnej od sposobu egzekucji) można przystąpić do dalszych działań mających na celu odzyskanie wierzytelności.

Categories: Civil Litigation, Polski

Leave a comment

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)
Read Next Blog Post

Close