McHale & Co. Solicitors Blog

Postępowanie spadkowe w Anglii

Po śmierci bliskiej osoby należy formalnie rozpocząć zarządzanie spadkiem. W Anglii nie istnieje postępowanie spadkowe jak w Polsce, a cała procedura w tym zakresie jest dość sformalizowana.

Na początku należy potwierdzić stan istniejący w odniesieniu do majątku pozostawionego przez spadkodawcę. W praktyce można sporządzić listę wszystkich składników masy spadkowej należących do zmarłej osoby tj. nieruchomości, konta bankowe, polisy ubezpieczeniowe, akcje, udziały, itp. Niezbędnym może być kontakt z odpowiednimi instytucjami w celu ustalenia szczegółów w tym zakresie. Należy również określić źródła i wartość wszystkich długów. Obciążenia spadkowe powinny zostać zaspokojone przed rozdzieleniem aktywów majątku.

Następnym etapem jest uzyskanie tzw. Grant of Representation z sądu spadkowego (tzw. Probate Court). Dokumenty te upoważniają wyznaczone osoby do zarządzania masą spadkową. W przypadku dziedziczenia ustawowego najbliżsi krewni muszą ubiegać sie o Grant of Letters of Administration, a w przypadku dziedziczenia testamentowego, wykonawca testamentu ubiega sie o Grant of Probate. Poprzez Grant of Probate zostaje stwierdzona nie tylko ważność testamentu, ale wykonawcy testamentu tzw executors otrzymują też prawo dyspozycji majątkiem według woli zmarłego zawartej w testamencie.

Zazwyczaj to prawnicy zajmują sie powyższymi czynnościami w imieniu wykonawców testamentu. W międzyczasie przygotowujemy również zeznanie podatkowe, które musi zostać złożone w HM Revenue & Customs (odpowiednik Urzedu Skarbowego) i podatek musi zostać zapłacony przed otrzymaniem prawa do zarządu spadkiem.

Po otrzymaniu Grant (wszystkie instytucje będą wymagały okazania tego dokumentu), czyli prawa zarządzania spadkiem, należy zebrać wszystkie składniki masy spadkowej następnie opłacić wszelkie długi i zaległości pozostałe po osobie zmarłej. Umieszczamy również ogłoszenie w London Gazette oraz w lokalnej prasie w celu odnalezienia wierzycieli zmarłego.

Po opłaceniu zobowiązań, pozostały majątek można rozdysponować pomiędzy spadkobierców, rozdzielając go zgodnie z zapisem testamentu lub zasadami dziedziczenia ustawowego w przypadku jego braku.

Procedura zarządzania spadkiem tzw. Probate jest dosyć skomplikowana i ryzykowna w zakresie odpowiedzialności za właściwe wykonanie podziału majątku, dlatego zawsze poleca się skorzystanie z fachowej porady prawnika. W przypadku pytań w tym zakresie proszę o kontakt ze mną.

Leave a comment

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)