McHale & Co. Solicitors Blog

Prawo spadkowe w Anglii/ Dlaczego warto sporządzić testament?

Niezależnie od tego jak duży jest nasz majątek, należy poważanie zastanowić się nad sporządzeniem testamentu. Jeśli tego nie dokonamy, to prawo zdecyduje jak majątek po naszej śmierci zostanie rozdysponowany.

Jest to istotne zwłaszcza w przypadku osób będących w nieformalnych związkach, gdyż bez testamentu nasz partner nie może liczyć na dziedziczenie po nas, jak i również my w przypadku śmierci partnera nie mamy żadnego zabezpieczenia finansowego z jego/jej majątku.

Kolejnymi argumentami za sporządzeniem testamentu mogą być między innymi następujące kwestie:

- ustalenie opiekuna prawnego naszych dzieci w przypadku śmierci obojga rodziców,

- możliwość zredukowania podatku od spadku,

- rozdysponowanie własnego majątku wedle naszego życzenia,

- podarowanie prezentów rodzinie i przyjaciołom

- utworzenie specjalnego funduszu tzw Trust dla rodziny i wybranych krewnych

- unikniecie sporów w rodzinie

- zapisanie życzeń dotyczących naszego pogrzebu i pochówku

- unieważnienie poprzedniego testamentu poprzez zmianę stanu cywilnego, co wymaga sporządzenia nowego testamentu,

- separacja - w tym przypadku szczególnie warto spisać nasza ostatnią wolę, gdyż w przeciwnym razie nasz współmałżonek otrzyma większość, jeśli nie cały nasz majątek​.

Dla ważności testamentu nie jest wymagane spisanie naszej ostatniej woli w obecności prawnika, aczkolwiek skorzystanie z fachowej porady, pozwali naszym bliskim uniknąć problemów po naszej śmierci, które z mojego doświadczenia mogą nawet prowadzić do unieważnienia testamentu.

Kilka ważnych kwestii, którymi należy sie kierować przy sporządzaniu testamentu:

- aby spisać testament musimy być pełnoletni,

- testament ma charakter dobrowolny, nie może być spisany pod przymusem a spadkodawca musi być w pełni poczytalny,

- testament musi być podpisany w obecności dwóch świadków (przy czym świadkowie nie mogą być beneficjentami testamentu).

Jako prawnik upewniam się, że powyższe i inne warunki są spełnione, aby testament został uznany za ważny po śmierci moich klientów.

Leave a comment

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)