McHale & Co. Solicitors Blog

Rozwód w Anglii/ Podział majątku

W trakcie trwania postępowania rozwodowego małżonkowie powinni również zając się podziałem wspólnego majątku.

Jak wspominałam we wcześniejszym artykule postępowanie rozwodowe w Anglii wydaje sie być bardziej formalne i nie tak obciążające emocjonalnie jak postępowanie w Polsce. Kwestie dotyczące finansów rodzinnych są rozstrzygane w osobnym postępowaniu, które zazwyczaj toczy się równolegle do postępowania rozwodowego. Najbardziej korzystnym dla klienta jest podział finansów rodzinnych przed uzyskaniem ostatecznego wyroku rozwodowego.

Wskazanym jest podjecie kroków najbardziej ugodowych między stronami, aby koszty samego postępowania sadowego nie pochłonęły większości wspólnego majątku.

Na początek można próbować rozwiązać sprawy finansowe w ramach mediacji, co wiąże sie z najmniejszym kosztem dla obu stron. Po wyrażeniu przez obu małżonków zgody na mediacje i ustaleniach tam zawartych, ja jako prawnik sporządzam dokument, który musi zostać podpisany przez strony i zatwierdzony przez sąd.

Jeśli mediacje nie przyniosą skutku lub jedna ze stron będzie przeciwna tej drodze, prawnicy mogą wejść na etap negocjacji, gdzie obie strony ujawniają cały swój majątek i przedstawiają pełny obraz swojej sytuacji majątkowej w postaci sprawozdań finansowych. Jeśli i to nie przeniesie rezultatu lub jeden z małżonków nie będzie zainteresowany dobrowolnym ujawnieniem informacji finansowych, pozostaje skierowanie sprawy na drogę sadową.

W postępowaniu sądowym, sąd nakazuje ujawnienia pełnych informacji finansowych przez obu małżonków. Najczęściej małżeńskie aktywa Sąd dzieli po równo, chyba że są powody przemawiające za innym podziałem.

Sugeruje zawsze klientom uzyskanie tzw. Clean Break Order. W decyzji sadowej tzw. consent order wspólny majątek jest rozdzielny, a clean break clause stanowi, że nie istnieje juz wspólnota majątkowa między małżonkami i nie mogą oni mieć żadnych roszczeń finansowych przeciwko sobie w przyszosi. Po zatwierdzeniu tego postanowienia przez sąd finanse stron stają sie od siebie niezależne.

Powyższe rozwiązanie jest wskazane nawet jeśli nie ma majątku wspólnego, gdyż to nie wyklucza dalszych roszczeń finansowych pomiędzy byłymi małżonkami w przyszłości. Przy braku takiego postanowienia wciąż istnieje prawo do roszczeń finansowych nawet wiele lat po rozwodzie, kiedy sytuacja finansowa jednego ze współmałżonków znacznie sie poprawi.

Proszę o kontakt ze mną pod numerem 0161 9283848 lub na maila: marta.grzelak@mchaleandco.co.uk w przypadku dodatkowych pytań w powyższym zakresie.

Leave a comment

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)
Read Next Blog Post

Close