McHale & Co. Solicitors Blog

Rozwód w Anglii

Coraz więcej polskich klientów zgłasza sie do mnie w sprawach rodzinnych. Ilość spraw rozwodowych wnoszonych przez naszych rodaków do tutejszych sądów rośnie z miesiąca na miesiąc. Polskie sądy odrzucają pozwy rozwodowe złożone w naszej ojczyźnie ze względu na brak jurysdykcji krajowej, uważając za właściwe prawo angielskie. Z doświadczenia moich klientów, którzy podjęli kroki prawne w Polsce wynika, że koszty postępowania rozwodowego w Anglii zazwyczaj są również niższe tutaj. Poniżej postaram się przybliżyć Polakom zamieszkującym w Anglii podstawy do wszczęcia postępowania rozwodowego w tym kraju.

W prawie angielskim istnieje pięć powodów, które mogą stanowić podstawę rozwodu. Są to:

  1. Cudzołóstwo
  2. Nierozsądne zachowanie
  3. Dwuletnia separacja za obopólną zgodą
  4. Opuszczenie współmałżonka
  5. Pięcioletnia separacja bez zgody

Cudzołóstwo

Postępowanie w oparciu o cudzołóstwo wymaga, by współmałżonek przyznał się do cudzołóstwa lub aby osoba, która wnosi o rozwód udowodniła cudzołóstwo współmałżonka. Sąd wymaga dowodu lub przyznania się współmałżonka do aktu seksualnego cudzołóstwa.

Jednakże, w sytuacji kiedy nie ma wystarczającej ilości materiału dowodowego, aby udowodnić cudzołóstwo, a współmałżonek nie zgodzi się przyznać do zdrady na potrzeby sądu, to postępowanie rozwodowe można wszcząć na podstawie jego nierozsądnego zachowania, które nie wymaga przyznania się w tym zakresie.

Nierozsądne zachowanie

Oznacza ono, że zachowanie współmałżonka nie pozowla na dalsze wspólne życie.

Nierozsądne zachowanie jest pojęciem subiektywnym, jednak do najczęściej spotykanych przykładów można zaliczyć:

Nadużywanie alkoholu lub narkotyków Przemoc fizyczna lub psychiczna Brak pomocy fizycznej i materialnej w utrzymywaniu gospodarstwa domowego

Dwuletnia separacja za obopólną zgodą małżonków

Strony małżeństwa żyły oddzielnie przez nieprzerwany okres minimum dwóch lat bezpośrednio poprzedzający wniesienie pozwu rozwodowego oraz pozwany wyraża zgodę na orzeczenie rozwodu.

Opuszczenie

Oznacza, ze współmałżonek opuścił męża/żonę bez jego zgody, bez uzasadnionego powodu na okres minimum dwóch lat poprzedzający wniesienie pozwu rozwodowego.

Osobne zamieszkiwanie powyżej pięciu lat

Jeśli współmałżonkowie mieszkają osobno przez nieprzerwany okres co najmniej pięciu lat bezpośrednio poprzedzający wniesienie pozwu, zgoda współmałżonka na rozwód w tym przypadku, nie jest wymagana, by sąd mógł rozwiązać małżeństwo.

Najczęstszą przyczyną rozwodu wśród moich klientów wydaje się być nierozsądne zachowanie i dwuletnia separacja za obopólna zgoda. Jak wygląda proces prawny wszczęcia postępowania rozwodowego w Anglii poruszę w następnym poście.

W razie dodatkowych pytań w tym zakresie, proszę o kontakt emaliowy lub telefoniczny ze mną.

Categories: Polski

Leave a comment

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)
Read Next Blog Post

Close