Nasza Marta Polka Roku 2014!

25th Apr 2019

11 października odbył się w Londynie, w murach Ambasady RP, II Kongres Kobiet w UK. Zorganizowany został przez Zjednoczone Królestwo Polek pod patronatem Ambasady RP oraz Stowarzyszenia Kongres Kobiet, z siedzibą w Warszawie.

Zjednoczone Królestwo Polek to inicjatywa społeczna polskich przedstawicielek biznesu, świata nauki, sztuki, ochrony zdrowia i innych dziedzin, wspieranych przez organizacje polonijne. Ich działania mają na celu rozwój potencjału Polek mieszkających w Wielkiej Brytanii w różnych obszarach życia zawodowego, w pasjach czy też rozwiązywania problemów osobistych, edukacyjnych, zdrowotnych itd. Ponadto ZKP dąży do: -obalenia negatywnego stereotypu Polki przedstawianego zarówmo w mediach polskich jak i brytyjskich; -rozpoznania potrzeb grup kobiecych, by w ramach różnych organizacji móc lepiej wspierać ich dalszy rozwój osobisty i rozwój polskich rodzin w warunkach emigracji. Według danych szacunkowych na rok 2012 Polaków w UK było około 2 milionów a liczba ta ciągle rośnie. Wbrew powszechnej opinii połowa tej liczby to kobiety, które tu żyją, pracują, osiągają sukcesy i mają znaczący wpływ na poziom życia swojej rodziny.

Hasło przewodnie Kongersu to ‘w Tobie drzemie Europa- obudz ja!’.

W trakcie kongresu zostały rowniez ogłoszone wyniki Plebiscytu POLKA ROKU 2014 w UK, a oto laureatki:

W kategorii BIZNES – Marta Grzelak – z wykształcenia jest ekonomistą i prawnikiem. W listopadzie 2011 roku została powołana przez Law Society jako Solicitor of Senior Courts of England and Wales. Obecnie obejmuje stanowisko partnera w kancelarii prawnej McHale and Company Solicitors w Manchesterze. Założycielka polskiej grupy networkingowej w północnej Anglii, Polish Networking Club. Oto kilka słów od Marty:

„Jestem ogromnie zaskoczona i bardzo zaszczycona tytułem Polki Roku 2014. Cieszy mnie fakt, że organizatorzy oraz kapituła zauważają również osoby poza granicami Londynu. Jestem przykładem na to, że ciężka praca zostaje nagrodzona, więc warto marzyć i działać!”

W kategorii KULTURA I SZTUKA – Małgorzata Kiszelka – Od kilku lat z powodzeniem dba o wizerunek najstarszej polonijnej organizacji w Wielkiej Brytanii – Stowarzyszenia Techników Polskich. Sprawuje także opiekę administracyjną nad Akademią Techniczną STP, pomaga rodakom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

W kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA – Ewa Gluza – Należy do głównych założycieli Oxford Polish Association powstałego w kwietniu 2011 roku, a od marca 2012 jest jego przewodniczącą. Organizatorka dziesiątek wydarzeń w Oksfordzie podczas których nie tylko promuje kulturę i tradycje polskie w UK, ale również wykorzystuje zebrane środki na cele charytatywne.

Po wręczeniu nagród przez Amabsadora RP, pana Witolda Sobkow, uczestnicy mieli rowniez okazje usłyszeć jego inspirujące przemówienie.

Contact Us