Nasze usługi z zakresu prawa rodzinnego

Nasi prawnicy zajmujący się sprawami z zakresu prawa rodzinnego są członkami 'Resoultion'. Jest to zrzeszenie prawników z zakresu prawa rodzinnego, których przewodnią myślą jest działanie niekonfrontacyjne, i o ile to możliwe, polubowne załatwianie problemów prawno-rodzinnych.

Będziemy Ci doradzać tak, by w jak najszybszy sposób osiągnąć satysfakjonujące dla Ciebie rozwiązanie w Twojej sprawie. Jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o miejsce lub czas spotkań: spotkania mogą się odbyć o ustalonej porze w naszym biurze lub w miejscu zamieszkania klienta.

Możemy pomóc w następujących typach spraw z zakresu prawa rodzinnego:

1.Rozwody oraz uznanie małżeństwa za nieważne.
2.Rozstrzygnięcie kwestii podziału majątku.
3.Seperacja dla osób zamężnych oraz niezamężnych.
4.Pożycie bez związku małżeńskiego i umowy oraz spory wynikłe z takiego pożycia.
5.Umowy przed i po-małżeńskie.
6.Kwestia opieki nad dziećmi.
7.Prawa dziadków w stosunku do wnuczków.
8.Zarządzenie sądowe dotyczące zakazu zbliżania się do innej osoby.
9.Mediacja.
10.Kwestia alimentów.

Kliknij na te linki, aby uzyskać dostęp do oferowanych przez nas umów o zapłatę ryczałtową za sprawę o rozwód lub przygotowanie umowy o rozdzielności.

Skontaktuj sie z nami

Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas usługach, skontaktuj się z nami pod numerem telefonu 01619283848 lub wypełnij kwestionariusz na naszej stronie internetowej. Mamy swoje biura w Altrincham, Manchester i Heywood do których można dotrzeć bez trudu z Cheshire, Bury, Rochdale, Middleton oraz innych pobliskich rejonów.