McHale & Co. Solicitors Blog

Od dnia 1 kwietnia 2016 r. wszyscy kupujący drugą nieruchomość w Anglii i Walii zostaną obciążeni dodatkowym 3% podatkiem (SDLT) od nabycia nieruchomości.

Categories: Conveyancing, Polski

McHale & Co solicitors of Altrincham, Stretford and Heywood are proud to act for many Polish clients all over Greater Manchester and beyond.

Categories: General, Polski

W trakcie trwania postępowania rozwodowego małżonkowie powinni również zając się podziałem wspólnego majątku.

Wywiad z Partnerem kancelarii, Martą Grzelak, która została ogłoszona Polka Roku 2014 w kategorii biznes, można znaleźć na poniżej stronie gazety Gońca Polskiego: http://goniec.com/wiadomosci/spoleczenstwo/18225-marta-grzelak-polka-roku-wielka-bry…

Categories: General, Polski

Ostatnio pisałam o podstawach do rozwodu w Anglii i Walii. Dzisiaj przedstawię więcej informacji o samym postępowaniu sadowym.

Ubezpieczenia komunikacyjne w Wielkiej Brytanii działają na innej zasadzie niż w Polsce.

Categories: Personal Injury, Polski

Po śmierci bliskiej osoby należy formalnie rozpocząć zarządzanie spadkiem. W Anglii nie istnieje postępowanie spadkowe jak w Polsce, a cała procedura w tym zakresie jest dość sformalizowana.

Executor to wykonawca testamentu czyli osoba, która będzie odpowiedzialna po śmierci osoby sporządzającej testament, za uporządkowanie jej spraw majątkowych i spełnienie ostatniej woli zmarłego.

« Previous12Next »